Polyommatus amandus (Schneider 1792)

samec
samec zospodu

Modráčik ušľachtilý

Biotop: Vlhké lúky a slnečné, kvetnaté stráne s výskytom živnej rastliny.

Čas výskytu imága: Jún, júl, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Na Slovensku veľmi vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú počas slnečného počasia, kedy sajú na rôznych lúčnych kvetoch alebo vlhkej pôde. Príležitostne migrujú na väčšie vzdialenosti.

Vajíčko: Biele, okrúhle vajíčka sú kladené jednotlivo na listy živnej rastliny.

Húsenica: Mladá húsenica spočiatku skeletuje list až neskôr ho požiera celý. Je sprevádzaná mravcami, ktorý ju chránia a olizujú jej sladké výlučky.

Živné rastliny: Vicia cracca.

Kukla: Zelenožltá hladká kukla je umiestnená vo vegetácii pri zemi.

Prezimovanie: V štádiu mladej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy cez Turecko po Irán).

v palearktickom regióne

imago - samica

© Martin Jagelka
9.6.2009, Abrod - Závod, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2009, Abrod - Závod, Slovensko

Scroll to top