Plebejus argus (Linnaeus 1758)

samec
samec zospodu

Modráčik čiernoobrúbený

Biotop: Vyprahnuté stepi, krovinaté stráne, kameňolomy a suché lúky.

Čas výskytu imága: Od mája do septembra v jednom až v dvoch pokoleniach v roku.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle vidno najlepšie z rána ako sa vyhrievajú po noci často vo veľkých skupinách na steblách vysokých tráv, alebo ako pijú na kvetoch či vlhkej pôde. Samčeky lietajú nízko nad zemou, hľadajúc čerstvo vyliahnuté samičky s ktorými sa ihneď pária. Tie potom sajú na kvetoch a hľadajú vhodné miesta na kladenie svojich vajíčok. Vajíčka kladú do blízkosti hniezd hostiteľských mravcov, často na suché stonky rastlín ktoré vyrastajú buď priamo z mraveniska alebo sú v jeho bezprostrednej blízkosti.

Vajíčko: Zelenkavo-biele okrúhle vajíčko má tmavý mikropilárny otvor. Je kladené jednotlivo, na spodnú stranu listov rastlín.

Húsenica: Húsenica sa živí najmäkšími časťami rastlín ako sú kvety, plody a mladé lístky. Je chránená mravcami rodu Lasius niger. Tie oblizujú sladké výlučky z dvoch žliaz, ktoré vystrkuje na konci tela.

Živné rastliny: Lotus corniculatus, Ulex spp., Erica spp., Helianthemum spp., Calluna spp...

Kukla: Hladká, zelená kukla je uložená v komôrke v zemi, často v mravenisku.

Prezimovanie: V štádiu húsenice.

Rozšírenie: Palearkt.

v palearktickom regióne

imago - samec

© Martin Jagelka
16.7.2009, Štúrovo, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
18.5.2017, Kečovo, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
18.5.2017, Kečovo, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
16.7.2015, Chľaba, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Štúrovo, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Kečovo, Slovensko

Scroll to top