Pieris rapae (Linnaeus 1758)

samec
samica

Mlynárik repový

Biotop: Lúky, lužné lesy, okraje lesov a čistiny. Okraje vodných tokov, tiež predmestia, polia a záhrady.

Čas výskytu imága: Od apríla do konca októbra v troch pokoleniach v roku.

Status / Početnosť: Veľmi hojný druh.

Biológia motýľa: Dobre známy a všade hojný motýľ. Lieta na lúkach a v záhradách, kde saje na kvetoch a na vlhkej pôde. Samice kladú vajíčka jednotlivo väčšinou odspodu listu živných rastlín.

Vajíčko: Žltobiele podlhovasté vajíčko sa liahne zhruba za 10 dní.

Húsenica: Húsenica je zelená a väčšinou sedí na stredovej žilke listu. Miesta kde sedí si zvyčajne opriada vláknom. Aj keď je veľmi dobre maskovaná s prostredím, väčšina húseníc sa nedožije dospelosti, lebo sú značne napádané parazityckými blanokrídlovcami.

Živné rastliny: Arabis, Alliaria, Brassica...

Kukla: Zelená alebo žltohnedá kukla s množstvom malých čiernych bodiek je zvyčajne upevnená na stonke alebo na kameňoch, pripadne na múroch. Je opásaná vláknom okolo tela.

Prezimovanie: V štádiu kukly poslednej generácie.

Rozšírenie: Palearkt, Nearkt, Indo-austrálsky (zavlečený do severnej Ameriky a Austrálie).

v holarktickom a indoaustrálskom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
29.10.2018, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
29.10.2018, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
29.10.2018, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
1997, Rohožník, Slovensko

párik pri kopulácii

© Martin Jagelka
5.6.2007, Gajary, Slovensko

skupina samcov

© Peter Kurina
6.7.2009, Gajary, Slovensko

skupina samcov prenasleduje samičku žltáčika rešetliakového

© Peter Kurina
6.7.2009, Gajary, Slovensko

skupina samcov prenasleduje samičku žltáčika rešetliakového

© Peter Kurina
6.7.2009, Gajary, Slovensko

skupina samcov prenasleduje samičku žltáčika rešetliakového

© Peter Kurina
6.7.2009, Gajary, Slovensko

skupina samcov prenasleduje samičku žltáčika rešetliakového

© Peter Kurina
6.7.2009, Gajary, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Dolné Zelenice, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Chľaba, Slovensko

Scroll to top