Pieris napi (Linnaeus 1758)

samec
samec zospodu
samica

Mlynárik repkový

Biotop: Lúky, lužné lesy, okraje lesov a čistiny. Okraje vodných tokov, tiež predmestia, polia a záhrady.

Čas výskytu imága: Od apríla do konca októbra v troch pokoleniach v roku.

Status / Početnosť: Veľmi hojný druh.

Biológia motýľa: Dobre známy a všade hojný motýľ. Lieta na lúkach a v záhradách, kde saje na kvetoch a na vlhkej pôde. Samice kladú vajíčka jednotlivo väčšinou odspodu listu živných rastlín.

Vajíčko: Žltobiele podlhovasté vajíčko sa liahne zhruba za 10 dní.

Húsenica: Húsenica je zelená a väčšinou sedí na stredovej žilke listu. Miesta kde sedí si zvyčajne opriada vláknom. Aj keď je veľmi dobre maskovaná s prostredím, väčšina húseníc sa nedožije dospelosti, lebo sú značne napádané parazityckými blanokrídlovcami.

Živné rastliny: Arabis, Alliaria, Brassica...

Kukla: Zelená alebo žltohnedá kukla s množstvom malých čiernych bodiek je zvyčajne upevnená na stonke alebo na kameňoch, pripadne na múroch. Je opásaná vláknom okolo tela.

Prezimovanie: V štádiu kukly poslednej generácie.

Rozšírenie: Holarkt (Palearkt + Nearkt).

v holarktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
1997, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
30.6.2021, Rohožník, Slovensko

motýle sajúce na vlhkej zemi

© Martin Jagelka
7.6.2007, Gajary, Slovensko

imago - samec a žltáčik rešetliakový (G. rhamni)

© Martin Jagelka
6.7.2009, Gajary, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Dolné Zelenice, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Chľaba, Slovensko

Scroll to top