Pieris bryoniae (Hubner 1806)

samec
samica
samica
samica

Mlynárik horský

Biotop: Stredné a vyššie polohy horských oblastí – alpínske lúky, okraje lesov, doliny a lesné cesty.

Čas výskytu imága: Od mája do októbra v dvoch alebo troch pokoleniach v roku. Podľa polohy výskytu.

Status / Početnosť: Pomerne hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle sú aktívne len za slnečného počasia. Inak odpočívajú na rastlinách a kvetoch. Samice kladú vajíčka jednotlivo prevažne na spodnú stranu listov živných rastlín.

Vajíčko: Žltobiele podlhovasté vajíčko sa liahne zhruba za 10 dní.

Húsenica: Húsenica je zelená a väčšinou sedí na stredovej žilke listu. Miesta kde sedí si zvyčajne opriada vláknom. Aj keď je veľmi dobre maskovaná s prostredím, väčšina húseníc sa nedožije dospelosti, lebo sú značne napádané parazityckými blanokrídlovcami.

Živné rastliny: Dentaria bulbifera, Lunaria rediviva.

Kukla: Zelená alebo žltohnedá kukla s množstvom malých čiernych bodiek je zvyčajne upevnená na stonke alebo na kameňoch, pripadne na múroch. Je opásaná vláknom okolo tela.

Prezimovanie: V štádiu kukly poslednej generácie.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy cez Kavkaz, až po Altaj).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Ľubomír Víťaz
22.6.2008, Považský Inovec, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
25.3.2009, Považský Inovec, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
25.3.2009, Považský Inovec, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
8.7.2022, Zadné Meďodoly, Belianske Tatry, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
8.7.2022, Zadné Meďodoly, Belianske Tatry, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
8.7.2022, Zadné Meďodoly, Belianske Tatry, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Zadné Meďodoly, Belianske Tatry, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Zadné Meďodoly, Belianske Tatry, Slovensko

Scroll to top