Phragmatobia luctifera (Denis & Schiffermüller 1775)

Spriadač smútočný

Biotop: Ruderálne lúky, okolia záhrad, záhumienky, paseky, kvetnaté svahy a stráne. Tiež kamenisté stepi a pasienky vo vyšších polohách.

Čas výskytu imága: Máj, jún, v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Veľmi vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle sú aktívne v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo. Pre väčšinu predátorov sú jedovaté. Pri vyrušení vystierajú dopredu predný pár nôh a ohnú bruško, aby svojím kontrastným sfarbením upozornili na svoju jedovatosť. Tiež vypúšťajú dve kvapky jedovatej tekutiny spoza hlavy.

Vajíčko: Žltkasté vajíčka sú malé a guľaté. Samička ich kladie v malých znáškach na spodnú stranu listov.

Húsenica: Húsenice žijú samostatne na rastlinách. Pri vyrušení rýchlo lozia, padajú na zem a zaliezajú do vegetácie.

Živné rastliny: Galium, Taraxacum, Rumex, Urtica, Polygonum, Plantago,...

Kukla: Kuklia sa v mäkkom, hnedom, chlpmi premiešanom zámotku na zemi, medzi rastlinstvom, pod kôrou, kameňmi a pod. Čiernohnedá kukla prezimuje.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (z Francúzka cez strednú a juhovýchodnú Európu až do Japonska).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
5.7.2006, Paldinsk, Litva

húsenica

© Martin Jagelka
5.7.2006, Paldinsk, Litva

húsenica

© Martin Jagelka
5.7.2006, Paldinsk, Litva

imago - samec

© Martin Jagelka
4.5.2015, Paldinsk, Litva

imago - samec

© Martin Jagelka
4.5.2015, Paldinsk, Litva

imago - samica

© Martin Jagelka
2.5.2007, Paldinsk, Litva

biotop

© Václava Říhova
2023, Bohuslavice u Zlína, Česká Republika

Scroll to top