Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus 1758)

Spriadač štiavový

Biotop: Okraje lesov a lesné čistiny, lúky, pasienky, stepi, okraje vôd a podmáčaných lesov, tiež močariská a záhrady.

Čas výskytu imága: Od mája do septembra, v dvoch generáciách v roku.

Status / Početnosť: Veľmi hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle sú aktívne v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo. Pre väčšinu predátorov sú jedovaté. Pri vyrušení vystierajú dopredu predný pár nôh a ohnú bruško, aby svojím kontrastným sfarbením upozornili na svoju jedovatosť. Tiež vypúšťajú dve kvapky jedovatej tekutiny spoza hlavy.

Vajíčko: Žltkasté vajíčka sú malé a guľaté. Samička ich kladie v malých znáškach na spodnú stranu listov.

Húsenica: Húsenice žijú samostatne na rastlinách. Pri vyrušení rýchlo lozia, padajú na zem a zaliezajú do vegetácie. Na jeseň rýchlo lozia, slnia sa a hľadajú vhodné miesto na prezimovanie.

Živné rastliny: Plantago, Taraxacum, Rumex, Urtica, Polygonum,...

Kukla: Kuklia sa v mäkkom, hnedom, chlpmi premiešanom zámotku na zemi, medzi rastlinstvom, kôrou, kameňmi a pod.

Prezimovanie: V štádiu dospelej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt a nearkt.

v holarktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
10.11.2007, Woburn Sands, Bedfordshire, Veľká Británia

húsenica

© Martin Jagelka
2000, Lábske jazero, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
1997, Lábske jazero, Slovensko

imago - čerstvo vyliahnutá samica

© Martin Jagelka
7.5.2016, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Rohožník, Slovensko

Scroll to top