Pheosia tremula (Clerck 1759)

samec
samica

Chochlatka osiková

Biotop: Lužné lesy, okraje vôd, topoľové stromoradia a parky.

Čas výskytu imága: Od mája do septembra, v dvoch generáciách v roku.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo.

Vajíčko: Bledožlté vajíčka sú kladené jednotlivo na listy živných stromov.

Húsenica: Mladé húsenice spočiatku skeletujú listy na ktorých sedia zospodu. Pri vyrušení sa spúšťajú na vlákne. Dospelé húsenice sedia väčšinou na stonke listu. Pred kuklením zliezajú na zem.

Živné rastliny: Populus, Salix.

Kukla: Čierna kukla je uložená v zámotku plytko v zemi.

Prezimovanie: V štádiu kukly druhej generácie.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až po Kaukaz).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
1998, Lábske jazero, Láb, Slovensko

húsenica - hnedá forma

© Martin Jagelka
1998, Lábske jazero, Láb, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
5.4.2019, Radějov, Česká Republika

imago - samica

© Martin Jagelka
1999, Lábske jazero, Láb, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Dolné Zelenice, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Dolné Zelenice, Slovensko

Scroll to top