Phalera bucephaloides (Ochsenheimer 1810)

samec
samica

Faléra dubová

Biotop: Suché, stepné stráne s porastom dubov.

Čas výskytu imága: Od konca júna do začiatku augusta, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Veľmi vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo (až okolo polnoci).

Vajíčko: Vajíčka sú kladené vo veľkých skupinách na listy živných stromov.

Húsenica: Húsenice žijú spočiatku pospolito bez zhotovovania hniezda. Sedia jedna vedľa druhej a spoločne žerú listy. Húsenice odpočívajú v typickej póze so zdvihnutou hlavou a zadočkom. Po poslednom zvliekaní sa rozliezajú a žijú samostatne.

Živné rastliny: Quercus spp.

Kukla: Čierna, lesklá kukla je uložená voľne v zemi.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy do Arménska).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

mladé húsenice

© Martin Jagelka
8.9.2021, Skiti, Grécko

húsenica

© Martin Jagelka
11.6.2020, Osku, Maďarsko

húsenica

© Martin Jagelka
11.6.2020, Osku, Maďarsko

húsenica

© Martin Jagelka
11.6.2020, Osku, Maďarsko

imago - samec

© Martin Jagelka
1.7.2020, Osku, Maďarsko

imago - samica

© Martin Jagelka
5.7.2010, Totvazsony, Maďarsko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Osku, Maďarsko

biotop

© Martin Jagelka
2021, Skiti, Grécko

Scroll to top