Phalera bucephala (Linnaeus 1758)

samec
samica

Faléra lipová

Biotop: Listnaté a lužné lesy ich okraje, okolia vôd, doliny a lesostepné stráne.

Čas výskytu imága: Od mája do polovice júla, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Pomerne hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo (až okolo polnoci).

Vajíčko: Vajíčka sú kladené vo veľkých skupinách na listy živných stromov.

Húsenica: Húsenice žijú spočiatku pospolito bez zhotovovania hniezda. Sedia jedna vedľa druhej a spoločne žerú listy. Húsenice odpočívajú v typickej póze so zdvihnutou hlavou a zadočkom. Po poslednom zvliekaní sa rozliezajú a žijú samostatne.

Živné rastliny: Quercus, Betula, Salix,...

Kukla: Čierna kukla je uložená voľne pod zemou.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až do strednej Ázie).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

mladé húsenice

© Martin Jagelka
30.8.2009, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
1999, Lábske jazero, Láb, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
27.7.2015, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
27.7.2015, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
1999, Lábske jazero, Láb, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
30.5.2016, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Rohožník, Slovensko

Scroll to top