Peridea anceps (Goeze 1781)

samec
samica

Faléra veľká

Biotop: Slnečné dubové lesy a lesostepné stráne s porastom krovinatých dubov.

Čas výskytu imága: Apríl, máj, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo. Cez deň sedia na kmeňoch stromov kde sú dokonale maskované.

Vajíčko: Bledomodré vajíčka sú kladené v malých skupinách na halúzky a listy živných stromov.

Húsenica: Húsenice spočiatku skeletujú listy a sedia na ich rube. Pri vyrušení sa spúšťajú na vlákne. Žijú solitérne.

Živné rastliny: Quercus.

Kukla: Čierna kukla je uložená v zámotku plytko pod zemou.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy cez Turecko do Arménska).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
31.5.2005, Mikulášov, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
31.5.2005, Mikulášov, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
6.6.2022, Dositeevo, Bulharsko

húsenica

© Martin Jagelka
6.6.2022, Dositeevo, Bulharsko

húsenica

© Martin Jagelka
6.6.2022, Dositeevo, Bulharsko

húsenica

© Martin Jagelka
6.6.2022, Dositeevo, Bulharsko

húsenica

© Martin Jagelka
6.6.2022, Dositeevo, Bulharsko

húsenica

© Martin Jagelka
6.6.2022, Dositeevo, Bulharsko

kukla

© Martin Jagelka
16.6.2022, Dositeevo, Bulharsko

kukla v zámotku

© Martin Jagelka
16.6.2022, Dositeevo, Bulharsko

imago - samec

© Martin Jagelka
1.4.2023, Dositeevo, Bulharsko

imago - samica

© Martin Jagelka
16.4.2023, Dositeevo, Bulharsko

imago - samica

© Martin Jagelka
29.4.2002, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Kirki, Grécko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Mikulášov, Slovensko

Scroll to top