Pelosia muscerda (Hufnagel 1766)

Spriadač jelšinový

Biotop: Lužné a podmáčané lesy, ich okraje a čistiny, okraje vodných tokov a močariská.

Čas výskytu imága: Od polovice júna do augusta, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Pomerne hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo.

Vajíčko: Zelené, guľaté vajíčka sú kladené v malých skupinách.

Húsenica: Húsenice sú aktívne cez deň aj v noci. Na jeseň prestanú žrať a následne prezimujú.

Kukla: Kukla je uložená v bledom, jemnom zámotku pod kôrou a pod.

Živné rastliny: Lichenes (rastúce na stromoch) alebo tlejúce rastliny.

Kukla: Kukla je uložená v jemnom zámotku pod kôrou a pod.

Prezimovanie: V štádiu malej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až do Japonska).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

imago - samec

© Martin Jagelka
12.7.2000, Lábske jazero, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
19.6.2008, Gajary, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
30.6.2001, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Rohožník, Slovensko

Scroll to top