Parnassius sacerdos (Stichel 1906)

samec
samica

Jasoň alpský

Biotop: Horské, ľadovcové potôčiky a ich rašeliništné okraje.

Čas výskytu imága: V júli a v auguste, v jednej generácii. Čas výskytu motýľa záleží od výšky a počasia v danej lokalite.

Status / Početnosť: Vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú na lokalitách pričom často plachtia a tiež sa nechávajú unášať vetrom. Sú veľmi lokálne a často vytvárajú uzavreté kolónie na lokalitách z ktorých sa príliš nevzďaľujú. Motýle sú aktívne len za slnečného počasia, kedy lietajú a sajú na kvetoch. Oplodneným samiciam zostáva sphragis - tvrdá šupka ktorú zanechá samček po kopulácii na konci zadočku samičky. Tá blokuje ďalšie parenie s iným samčekom.

Vajíčko: Samičky kladú vajíčka jednotlivo na skaly alebo suché stonky do blízkosti živných rastlín. Okrúhle, biele vajíčka sa liahnu na jar.

Húsenica: Húsenice sú pomerne pohyblivé a často preliezajú z miesta na miesto hľadajúc stále nové živné rastliny. Sú veľmi aktívne najmä počas slnečného počasia, kedy rýchlo lozia a žerú.

Živné rastliny: Saxifraga aizoides.

Kukla: Čierna kukla je umiestnená vo veľmi riedkom zámotku na zemi, medzi skalami a rastlinstvom.

Prezimovanie: V štádiu plne vyvinutej húsenice vo vaječnom obale.

Rozšírenie: Palearkt (iba v európskych Alpách).

v palearktickom regióne

biotop

© Martin Jagelka
2020, Rochemolles, Taliansko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Rochemolles, Taliansko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Rochemolles, Taliansko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Rochemolles, Taliansko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Rochemolles, Taliansko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Rochemolles, Taliansko

Scroll to top