Parnassius apollo (Linnaeus 1758)

samec
samica

Jasoň červenooký

Biotop: Vápencové bralá a stráne, skalnaté alpínske lúky a vápencové pohoria.

Čas výskytu imága: Od júna do augusta, v jednej generácii. Čas výskytu motýľa záleží od výšky a počasia v danej lokalite.

Status / Početnosť: Nehojný až vzácny druh. Na väčšine pôvodných lokalít je dnes už vyhynutý v dôsledku zarastania biotopov a nesprávneho manažmentu krajiny.

Biológia motýľa: Motýle lietajú na lokalitách pričom často plachtia a tiež sa nechávajú unášať vetrom. Sú veľmi lokálne a často vytvárajú uzavreté kolónie na lokalitách z ktorých sa príliš nevzďaľujú. Motýle sú aktívne len za slnečného počasia, kedy lietajú a sajú na kvetoch. Za chladného a zamračeného počasia nehybne sedia na kvetoch. Oplodneným samiciam zostáva sphragis - tvrdá šupka ktorú zanechá samček po kopulácii na konci zadočku samičky. Tá blokuje ďalšie parenie s iným samčekom.

Vajíčko: Samičky kladú vajíčka jednotlivo na skaly alebo suché stonky do blízkosti živných rastlín. Okrúhle, biele vajíčka sa liahnu na jar.

Húsenica: Húsenice sú pomerne pohyblivé a často preliezajú z miesta na miesto hľadajúc stále nové živné rastliny. Sú veľmi aktívne najmä počas slnečného počasia kedy rýchlo lozia a žerú.

Živné rastliny: Sedum album, Telephium, Sempervivum.

Kukla: Čierna, bledomodro poprášená kukla je umiestnená vo veľmi riedkom zámotku na zemi, medzi skalami a rastlinstvom.

Prezimovanie: V štádiu plne vyvinutej húsenice vo vaječnom obale.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až po Sibír).

v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
18.4.2019, dol. Hodruša, Malužiná, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
1999, Višňové, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
1999, Višňové, Slovensko

imago samica

© Martin Jagelka
3.7.2019, dol. Hodruša, Malužiná, Slovensko

imago samica

© Martin Jagelka
3.7.2019, dol. Hodruša, Malužiná, Slovensko

párik v kopulácii

© Martin Jagelka
25.7.2020, Rochemolles, Taliansko

párik v kopulácii

© Martin Jagelka
25.7.2020, Rochemolles, Taliansko

párik v kopulácii

© Martin Jagelka
25.7.2020, Rochemolles, Taliansko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Rochemolles, Taliansko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Rochemolles, Taliansko

Scroll to top