Papilio hospiton (Gené 1839)

Vidlochvost korzický

Biotop: Suché lúky a pasienky, tiež okraje ciest a záhrad s výskytom živných rastlín. Hojnejší je v hornatej krajine až do 1500m.

Čas výskytu imága: Od marca do júla a potom ešte v júly a auguste v druhej, čiastočnej generácii.

Status / Početnosť: Nehojný až vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýľ je rýchly letec. Často saje a dokonca aj kladie vajíčka za neustáleho mávania krídlami. Samce majú teritoriálne správanie.

Vajíčko: Bledožlté, okrúhle, kladené jednotlivo na listy živnej rastliny. Preferované sú prevažne izolované rastliny menšieho vzrastu.

Húsenica: Húsenica sa liahne po zhruba dvoch týždňoch z vajíčka. Je len málo pohyblivá a väčšinu času sedí nehybne na rastline. Pri podráždení vysúva z poza hlavy oranžovú vidlicu – osmaterium, ktoré zastrašuje prenikavou citrónovou vôňou prípadných predátorov.

Živné rastliny: Ferula communis, Ruta corsica, Peucedanus paniculatum.

Kukla: Zelená alebo hnedá, upevnená opaskom na stonke hlavou hore.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (endemit Korziky a Sardínie).

v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
21.5.2019, Desulo, Sardínia, Taliansko

imago - samec

© Martin Jagelka
15.4.2019, Desulo, Sardínia, Taliansko

imago - samec

© Martin Jagelka
27.4.2017, Desulo, Sardínia, Taliansko

imago - samec

© Martin Jagelka
15.4.2019, Desulo, Sardínia, Taliansko

imago - samec

© Martin Jagelka
15.4.2019, Desulo, Sardínia, Taliansko

imago - samica

© Martin Jagelka
21.7.2023, Cala Sisine, Sardínia, Taliansko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Cala Sisine, Sardínia, Taliansko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Cala Sisine, Sardínia, Taliansko

Scroll to top