Odontosia sieversii (Ménétriés 1856)

samec
samica

Chochlatka sieversova

Biotop: Brezové lesy a rašeliniská prevažne v chladnejších a horských oblastiach.

Čas výskytu imága: Marec, apríl, len v jednom pokolení v roku.

Status / Početnosť: Veľmi vzácny druh. V dôsledku otepľovania ustúpil na sever.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo.

Vajíčko: Bledozelené, ploské vajíčko je kladené jednotlivo na listy živnej rastliny.

Húsenica: Húsenica žije spočiatku na spodku listu, kde si spriada malý vankúšik z vlákna. Najprv len skeletuje list až neskorej žerie kraje listov. Je veľmi dobre maskovaná. Žerie cez deň aj v noci.

Živné rastliny: Betula.

Kukla: Čierna kukla je uložená v riedkom zámotku plytko pod zemou.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (zo strednej a severnej Európy až do Japonska).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

biotop

© Martin Jagelka
2007, Rudno Jeziorowe, Poľsko

biotop

© Martin Jagelka
2007, Rudno Jeziorowe, Poľsko

Scroll to top