Ocnogyna zoraida (Graslin 1837)

Spriadač

Biotop: Skalnaté lesostepi, výslnne úbočia a pasienky.

Čas výskytu imága: Apríl, Máj, iba v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Na lokalitách výskytu pomerne hojný druh.

Biológia motýľa: V kresbe aj sfarbení veľmi premenlivý druh. Motýle sú aktívne v noci a nad ránom kedy sa aj pária. Samce prilietajú aj na svetlo. Samice nelietajú lebo majú zakrpatené krídla. Po vyliahnutí sedia vo vegetácii a čakajú na prílet samcov. Po kopulácii vykladú všetky vajíčka v jednej veľkej znáške a hynú.

Vajíčko: Žlté vajíčka sú kladené spolu v jednej veľkej znáške na kamene a zem. Liahnu sa zhruba za 10 dní.

Húsenica: Húsenice žijú už od vyliahnutia samostatne na rastlinách pričom väčšinu času trávia zalezené hlboko vo vegetácii pri zemi, kde sú na nerozoznanie od tmavého podkladu. Žerú aj cez deň ale hlavne navečer a v noci. Sú veľmi pohyblivé a pri vyrušení veľmi rýchlo lozia a snažia sa zaliezť čím najhlbšie do rastlinstva.

Živné rastliny: Euphorbiaceae, Galium, Taraxacum, Plantago, Scabiosa...

Kukla: Kuklí sa v mäkkom, chlpmi premiešanom zámotku plytko v zemi alebo pod kameňmi.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (južné Francúzsko, Španielsko a Portugalsko).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
17.5.2008, Albarracin, Teruel prov., Španielsko

húsenice

© Martin Jagelka
17.5.2008, Albarracin, Teruel prov., Španielsko

húsenica

© Martin Jagelka
17.5.2008, Albarracin, Teruel prov., Španielsko

húsenice

© Martin Jagelka
19.1.2014, Candasnos, Španielsko

húsenica

© Martin Jagelka
19.1.2014, Candasnos, Španielsko

húsenice

© Martin Jagelka
17.5.2008, Albarracin, Teruel prov., Španielsko

imago - samec

© Martin Jagelka
19.3.2020, Candasnos, Španielsko

imago - samec

© Martin Jagelka
19.3.2020, Candasnos, Španielsko

imago - samica

© Martin Jagelka
21.2.2021, Candasnos, Španielsko

imago - samica

© Martin Jagelka
21.2.2021, Candasnos, Španielsko

imago - samica

© Martin Jagelka
21.2.2021, Candasnos, Španielsko

imago - samica

© Martin Jagelka
21.2.2021, Candasnos, Španielsko

párik pri kopulácii

© Martin Jagelka
24.2.2021, Candasnos, Španielsko

párik pri kopulácii

© Martin Jagelka
24.2.2021, Candasnos, Španielsko

biotop

© Martin Jagelka
2019, Candasnos, Španielsko

biotop

© Martin Jagelka
2019, Candasnos, Španielsko

Scroll to top