Ocnogyna parasita (Hübner 1790)

Spriadač marcový

Biotop: Skalnaté, vyprahnuté stráne a svahy, na juh obrátené a slnečné stepi.

Čas výskytu imága: Marec v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle sú aktívne v noci, kedy samce prilietajú na svetlo. Samice nelietajú lebo majú zakrpatené krídla. Po vyliahnutí sedia vo vegetácii a čakajú na prílet samcov. Po kopulácii vykladú všetky vajíčka v jednej veľkej znáške a hynú.

Vajíčko: Vajíčka sú kladené na rastliny, kamene a pod.

Húsenica: Húsenice žijú najprv pospolito v hniezdach na prízemných rastlinách. Neskôr sa rozliezajú a žijú samostatne. Žerú cez deň aj v noci. Sú značne parazitované a len zlomok z nich prežije až do štádia motýľa.

Živné rastliny: Salvia, Echium, Galium, Taraxacum, Vicia, Euphorbia,...

Kukla: Kuklí sa v mäkkom, chlpmi premiešanom zámotku plytko v zemi alebo pod kameňmi.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (juhovýchodná Európa a južné Rusko).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
21.6.2008, Serres - Prodromus Monastieri, Grécko

húsenica

© Martin Jagelka
21.6.2008, Serres - Prodromus Monastieri, Grécko

húsenica

© Martin Jagelka
21.6.2008, Serres - Prodromus Monastieri, Grécko

húsenica

© Martin Jagelka
21.6.2008, Serres - Prodromus Monastieri, Grécko

húsenica

© Martin Jagelka
13.6.2004, Kurortnoje, Krym, Ukrajina

húsenica

© Martin Jagelka
13.6.2004, Kurortnoje, Krym, Ukrajina

húsenica

© Martin Jagelka
13.6.2004, Kurortnoje, Krym, Ukrajina

biotop

© Martin Jagelka
2004, Kurortnoje, Krym, Ukrajina

biotop

© Martin Jagelka
2008, Serres - Prodromus Monastieri, Grécko

biotop

© Martin Jagelka
2008, Serres - Prodromus Monastieri, Grécko

Scroll to top