Ocnogyna corsicum (Rambur 1832)

Spriadač

Biotop: Kamenité stepi, lesostepi a pasienky vo vyšších nadmorských výškach.

Čas výskytu imága: Marec, Apríl iba v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Samičky majú zakrpatené krídla, takže po vyliahnutí sedia v podraste a vábia samcov. Tie lietajú počas dňa prudkým a kľukatím letom a hľadajú samičky. Po spárení začínajú klásť vajíčka a potom hynú.

Vajíčko: Žlté vajíčka sú kladené spolu v jednej veľkej znáške na kamene a zem. Liahnu sa zhruba za 10 dní.

Húsenica: Húsenice žijú od mladi samostatne a už po vyliahnutí z vajíčka sa väčšina rozlieza po okolitých rastlinách. Rady sa vyhrievajú na slnku. Potom sú veľmi aktívne a rýchle. S obľubou vyžierajú kvety rôznych rastlín.

Živné rastliny: Euphorbiaceae, Galium, Taraxacum, Plantago, Poaceae...

Kukla: Tmavohnedá, robustná kukla je uložená v riedkom, chlpmi premiešanom zámotku plytko pod zemou, pod kameňmi alebo hlbšie v trse tráv.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (endemit na Korzike a Sardínii).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenice

© Martin Jagelka
17.5.2008, Fonni, Sardínia, Taliansko

húsenica

© Martin Jagelka
10.5.2008, Fonni, Sardínia, Taliansko

húsenica

© Martin Jagelka
10.5.2008, Fonni, Sardínia, Taliansko

húsenica

© Martin Jagelka
10.5.2008, Fonni, Sardínia, Taliansko

húsenica

© Martin Jagelka
10.5.2008, Fonni, Sardínia, Taliansko

imago - samec

© Martin Jagelka
4.3.2009, Fonni, Sardínia, Taliansko

imago - samec

© Martin Jagelka
4.3.2009, Fonni, Sardínia, Taliansko

imago - samica

© Martin Jagelka
15.1.2009, Fonni, Sardínia, Taliansko

imago - samica

© Martin Jagelka
15.1.2009, Fonni, Sardínia, Taliansko

Scroll to top