Ocnogyna boeticum (Rambur 1837)

Spriadač

Biotop: Xerotermné lokality, kamenité stepi, lesostepi a pasienky.

Čas výskytu imága: Od novembra do februára, podľa polohy lokality, iba v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Pomerne hojný druh.

Biológia motýľa: Samičky sú bezkrídle, takže po vyliahnutí sedia v podraste a vábia samcov. Tie lietajú počas dňa prudkým a kľukatím letom a hľadajú samičky. Po spárení začínajú klásť vajíčka a potom hynú.

Vajíčko: Žlté vajíčka sú kladené spolu v jednej veľkej znáške na kamene a zem. Liahnu sa zhruba za 10 dní.

Húsenica: Húsenice žijú v mladosti v spoločnom hniezde, ktoré si spriadajú v mieste vyliahnutia. Ako rastú, postupne sa osamostatňujú. Rady sa vyhrievajú na slnku. Potom sú veľmi aktívne a rýchle. S obľubou vyžierajú kvety rôznych rastlín. Pri premnožení občas spôsobujú škody v záhradách.

Živné rastliny: Borago, Malva, Taraxacum, Sonchus, Plantago, Brassicae, Poaceae...

Kukla: Hnedá, robustná kukla je uložená v riedkom, chlpmi premiešanom zámotku plytko pod zemou, pod kameňmi alebo hlbšie v trse tráv.

Prezimovanie: Neprezimuje v žiadnom štádiu.

Rozšírenie: Palearkt (Španielsko, Portugalsko, južné Taliansko a severná Afrika).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
31.12.2020, Cádiz, Andalúcia, Španielsko

húsenice

© Martin Jagelka
31.12.2020, Cádiz, Andalúcia, Španielsko

imago - samec

© Martin Jagelka
10.10.2021, Cádiz, Andalúcia, Španielsko

imago - samec

© Martin Jagelka
10.10.2021, Cádiz, Andalúcia, Španielsko

imago - samica

© Martin Jagelka
23.9.2021, Cádiz, Andalúcia, Španielsko

imago - samica

© Martin Jagelka
23.9.2021, Cádiz, Andalúcia, Španielsko

Scroll to top