Ocneria rubea (Denis & Schiffermüller 1775)

samica
samica

Mníška okrová

Biotop: Stepné a vyprahnuté, skalnaté stráne, lesostepi a kopce porastené krovinatými dubmi.

Čas výskytu imága: Jún, júl, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Na Slovensku veľmi vzácny druh. V južnej Európe je pomerne hojný.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci kedy tiež prilietajú na svetlo.

Vajíčko: Žlté, guľaté vajíčka sú kladené v malých skupinkách na listy živných drevín.

Húsenica: Húsenice spočiatku skeletujú listy typickým požerkom. Prezimujú medzi suchými listami, kde si z vlákna upradú jemný zámotok. Na jar preferujú mladé, čerstvé listy, ktoré s obľubou požierajú.

Živné rastliny: Quercus.

Kukla: Chlpatá kukla je umiestnená v riedkom zámotku medzi listami.

Prezimovanie: V štádiu mladej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (južná Európa a severná Afrika).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

zimujúca húsenica

© Martin Jagelka
12.4.2018, Castejon de Monegros, Španielsko

zimujúca húsenica

© Martin Jagelka
12.4.2018, Castejon de Monegros, Španielsko

húsenica

© Martin Jagelka
25.7.2017, Castejon de Monegros, Španielsko

húsenica

© Martin Jagelka
25.7.2017, Castejon de Monegros, Španielsko

kukla

© Martin Jagelka
5.8.2017, Castejon de Monegros, Španielsko

imago - samica

© Martin Jagelka
5.8.2017, Castejon de Monegros, Španielsko

imago - samica

© Martin Jagelka
5.8.2017, Castejon de Monegros, Španielsko

imago - samica

© Martin Jagelka
5.8.2017, Castejon de Monegros, Španielsko

biotop

© Martin Jagelka
2021, Skiti, Grécko

biotop

© Martin Jagelka
2021, Skiti, Grécko

Scroll to top