Ocneria detrita (Esper 1785)

samec

Mníška dubová

Biotop: Teplé a výslnné dubové lesy s prevahou nízkych, krovinatých dubov.

Čas výskytu imága: Jún, júl, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Veľmi vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci kedy tiež prilietajú na svetlo.

Vajíčko: Vajíčka sú kladené v malých znáškach.

Húsenica: Húsenice sa liahnu v lete a vyhľadávajú mladé výhonky na svojich stromoch. Po druhom zvliekaní prestanú žrať a zhotovujú si tenký zámotok ktorý upradú v suchom stočenom liste. Ten potom pripradú k halúzke, aby na jeseň nespadol na zem. Prebúdzajú sa skoro na jar, už po prvých teplých dňoch. Vyliezajú zo zámotku a začínajú žrať ešte nevypučané puky na duboch. Ako sa puky rozvíjajú, húsenice žerú stále čerstvé a mladé lístky a výhonky. Koncom mája sú už dospelé a kuklia sa.

Živné rastliny: Quercus spp.

Kukla: Kukla je umiestnená vo veľmi riedkom, šedom zámotku medzi listami alebo v štrbinách kôry na strome.

Prezimovanie: V štádiu mladej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (zo strednej Európy po južné Rusko).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
2.5.2004, Anixi, Grevena, Grécko

húsenica

© Martin Jagelka
7.5.2004, Anixi, Grevena, Grécko

imago - samec

© Martin Jagelka
4.7.2004, Anixi, Grevena, Grécko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Mikulášov, Slovensko

Scroll to top