Notodonta ziczac (Linnaeus 1758)

samec
samica

Chochlatka vŕbová

Biotop: Lužné lesy, okraje vôd, listnaté lesy, topoľové stromoradia a podmáčané lúky s porastom topoľov a vŕb.

Čas výskytu imága: Od apríla do polovice augusta, v dvoch pokoleniach v roku.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo. Samica kladie vajíčka hlavne na mladé stromčeky a letorasty živných drevín.

Vajíčko: Bledozelené, ploské vajíčko je kladené jednotlivo na listy živnej rastliny. Liahne sa zhruba za 10 dní.

Húsenica: Húsenica žije na stromoch a svojim vzhľadom pripomína rozstrapkaný okraj listu alebo suchú halúzku. Vo sfarbení je značne premenlivá a farbou sa vie prispôsobiť svojej živnej drevine. Húsenica je málo pohyblivá a miesta kde sedí a kade lozí si neustále opriada vláknom. Žerie prevažne v noci a cez deň sedí na haluziach v typickej póze.

Živné rastliny: Populus, Salix.

Kukla: Čierna kukla je uložená v riedkom zámotku plytko pod zemou.

Prezimovanie: V štádiu kukly druhej generácie.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy po strednú Áziu).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
18.9.2015, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
21.9.2015, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
14.6.2023, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
19.8.2023, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
1997, Lábske jazero, Láb, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
1997, Lábske jazero, Láb, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Plavecké Podhradie, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Ľubochnianska dolina, Ľubochňa, Slovensko

Scroll to top