Notodonta tritophus (Denis & Schiffermüller 1775)

samec
samica

Chochlatka topoľová

Biotop: Lužné lesy, okraje vôd, topoľové stromoradia a mokré lúky s porastom topoľov a vŕb.

Čas výskytu imága: Apríl, máj a potom ešte v júli, v dvoch pokoleniach v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo.

Vajíčko: Belavomodré vajíčka sú kladené jednotlivo na listy živných stromov. Liahnu sa zhruba za týždeň.

Húsenica: Húsenica žije na stromoch a svojim vzhľadom pripomína rozstrapkaný okraj listu alebo suchú halúzku. Húsenica je málo pohyblivá a miesta kde sedí a kade lozí si neustále opriada vláknom. Žerie prevažne v noci a cez deň sedí na haluziach v typickej póze.

Živné rastliny: Populus, Salix.

Kukla: Čierna kukla je uložená v riedkom zámotku plytko pod zemou.

Prezimovanie: V štádiu kukly druhej generácie.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy po Kaukaz).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
2003, Gajary, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
2001, Lábske jazero, Láb, Slovensko

imago - samec

© Peter Kurina
20.4.2009, Gajary, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2009, Gajary, Slovensko

Scroll to top