Notodonta dromedarius (Linnaeus 1767)

samec
samica

Chochlatka jelšová

Biotop: Lužné lesy, okraje vôd a podmáčané listnaté lesy.

Čas výskytu imága: Máj, jún a potom ešte v auguste, v dvoch pokoleniach v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo.

Vajíčko: Belavé vajíčka sú kladené jednotlivo na listy živných stromov. Liahnu sa zhruba za týždeň.

Húsenica: Húsenica žije na stromoch a svojim vzhľadom pripomína rozstrapkaný okraj listu alebo suchú halúzku. Húsenica je málo pohyblivá a miesta kde sedí a kade lozí si neustále opriada vláknom. Žerie prevažne v noci a cez deň sedí na haluziach v typickej póze.

Živné rastliny: Betula, Alnus, Salix, Populus.

Kukla: Čierna kukla je uložená v jemnom zámotku plytko pod zemou.

Prezimovanie: V štádiu kukly druhej generácie.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy po Kaukaz).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
2001, Lábske jazero, Láb, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
2001, Lábske jazero, Láb, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
2001, Lábske jazero, Láb, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2010, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2010, Rohožník, Slovensko

Scroll to top