Molippa nibasa (Maassen & Weyding 1885)

Okáň

Biotop: .

Čas výskytu imága: .

Status / Početnosť: .

Biológia motýľa: .

Vajíčko: .

Húsenica: .

Živné rastliny: Robinia, Salix caprea...

Kukla: .

Prezimovanie: .

Rozšírenie: Neotropický.

v neotropickom regióne

imago - samec

© Leroy Simon
12.8.2006, Ekvádor

imago - samec

© Leroy Simon
12.8.2006, Ekvádor

Scroll to top