Maculinea nausithous (Bergsträsser 1779)

samec
samec zospodu
samica
samica zospodu

Modráčik bahniskový

Biotop: Vlhké bažinaté lúky, okraje vodných tokov a močiare.

Čas výskytu imága: Od polovice júla do polovice augusta, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Nehojný až vzácny druh.

Biológia motýľa: Na lokalite motýľa spozorujeme veľmi ľahko, pretože sa zdržuje na kvetoch svojej živnej rastliny. Motýle preletujú z jedného kvetu na druhý, kde sajú, pária sa a kladú vajíčka. Párenie nastáva po krátkom obiehaní samčeka okolo samičky až kým sa spoja zadočkami a zostávajú sedieť na kvete. Samičky potom kladú vajíčka na mladé hlávky/súkvetia, ktoré sú iba v počiatočnej fáze kvitnutia. Tie umiestňujú medzi jednotlivé ešte zavreté puky kvietkov.

Vajíčko: Zelenkavo-biele okrúhle vajíčko má tmavší mikropilárny otvor a je kladené jednotlivo medzi puky kvetov živných rastlín. Liahne sa zhruba za 5 až 10 dní.

Húsenica: Húsenica sa po vyliahnutí zavŕta do kvetu, kde vyžiera jeho vnútro. V tomto štádiu je kanibalistická, aby si zabezpečila dosť potravy len pre seba. Húsenica je v počiatočných štádiách červenohnedá a je tak výborne maskovaná s kvetom na ktorom žije. Po druhom zvliekaní prestáva žrať na kvete a zlieza na zem, kde bude adoptovaná mravcami rodu Myrmica rubra. V mravenisku sa živí larvami a kuklami mravcov. S mravcami komunikuje feromónmi a tí ju považujú za vlastnú larvu a tak sa k nej aj správajú. Kŕmia ju a ochraňujú.

Živné rastliny: Sanguisorba officinalis.

Kukla: Kukla: Kukla je uložená voľne v mravenisku.

Prezimovanie: V štádiu mladej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt.

v palearktickom regióne

mladá húsenica

© Martin Jagelka
28.8.2009, Rohožník, Slovensko

mladá húsenica pripravená na adopciu mravcami

© Martin Jagelka
8.9.2009, Rohožník, Slovensko

mladá húsenica pripravená na adopciu mravcami

© Martin Jagelka
8.9.2009, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
9.8.2009, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
2.8.2022, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
2.8.2022, Rohožník, Slovensko

párik pri kopulácii

© Martin Jagelka
2.8.2022, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
2.8.2022, Rohožník, Slovensko

samica M.nausithous a samec Maculinea teleius

© Peter Kurina
29.7.2007, Gajary, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Abrod - Závod, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Rohožník, Slovensko

Scroll to top