Lymantria monacha (Linnaeus 1758)

samec
samec
samica
samica

Mníška obyčajná

Biotop: Ihličnaté a zmiešané lesy.

Čas výskytu imága: Júl, august, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Hojný druh. V niektorých rokoch sa druh vyskytuje masovo.

Biológia motýľa: Druh je veľmi variabilný v kresbe aj v sfarbení. Motýle lietajú v noci kedy samčeky tiež prilietajú na svetlo.

Vajíčko: Vajíčka sú kladené vo veľkých znáškach na kmeň stromu.

Húsenica: Húsenice sa liahnu na jar a hneď vyliezajú do korún stromov kde žerú. Vyberajú si najmä čerstvé, mladé listy a ihličie na stromoch kde žijú. Pri vyrušení sa spúšťajú na tenkom vlákne. Húsenice sú často parazitované.

Živné rastliny: Picea, Pinus, Quercus, Abies....

Kukla: Kukla je umiestnená v riedkom zámotku, ktorý je upradený pod kôrou a v jej štrbinách, medzi listami a pod.

Prezimovanie: V štádiu vajíčka.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až do Japonska).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
24.6.2017, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
30.5.2021, Liptovský Ján, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
10.6.2021, Liptovský Ján, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
10.6.2021, Liptovský Ján, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
1998, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
29.6.2020, Liptovský Ján, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
29.6.2020, Liptovský Ján, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
29.6.2020, Liptovský Ján, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
29.6.2020, Liptovský Ján, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2018, Nová Sedlica, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2019, Pribylina, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2010, Rohožník, Slovensko

Scroll to top