Lymantria dispar (Linnaeus 1758)

samec
samec
samica

Mníška veľkohlavá

Biotop: Lesy, stromoradia, aleje, okraje vôd, parky záhrady, mestá a predmestia.

Čas výskytu imága: Od júna do polovice augusta, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Veľmi hojný druh. V niektorých rokoch sa druh vyskytuje masovo pričom spôsobuje holožery na stromoch a kroch.

Biológia motýľa: Samčeky lietajú v noci kedy tiež prilietajú na svetlo. Sú aktívne aj cez deň, kedy nastáva kopulácia so samičkami, ktoré nelietajú. Sedia na zámotku z ktorého sa vyliahli a čakajú na prílet samčekov. Po krátkej kopulácii samica prelezie o pod kôru alebo na kmeň stromu, kde nakladie všetky svoje vajíčka do jednej veľkej znášky.

Vajíčko: Tmavozelené, okrúhle vajíčka sú prikryté hnedožltými chĺpkami z konca bruška samičky. Prikrývka z chĺpkov plní ochrannú funkciu pred predátormi aj pred počasím.

Húsenica: Húsenice sa liahnu na jar a hneď vyliezajú do korún stromov kde žerú lístie. Žijú samostatne.

Živné rastliny: Quercus, Malus, Cerasus, Prunus, Salix, Populus,.....

Kukla: Hnedá kukla je umiestnená v riedkom, sieťovom zámotku pod kôrou a v štrbinách kôry na živnom strome.

Prezimovanie: V štádiu vajíčka.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až do Japonska) a nearkt (zavlečený do severnej Ameriky).

v holarktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
1998, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
5.7.2017, Mikulášov, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
2000, Rohožník, Slovensko

imago - samica so znáškou vajíčok

© Martin Jagelka
31.7.2017, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Mikulášov, Slovensko

Scroll to top