Lycaena virgaureae (Linnaeus 1758)

samec
samica

Ohniváčik zlatobyľový

Biotop: Vlhké a podmáčané lúky, močariská a okolia vodných tokov. Hojnejší je v horských a podhorských biotopoch.

Čas výskytu imága: Júl, august, len v jednom pokolení v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Je to plachý motýľ, ktorého možno vidieť ako krikľavo oranžový záblesk, ktorý preletuje ponad lúkami. Motýle sa radi slnia s rozprestretými krídlami sediac na listoch tráv a bylín. Tiež sajú na najrôznejších lúčnych kvetoch. Samička kladie len za slnečného počasia. Vajíčka umiestňuje jednotlivo na hlavnú stonku do miesta kde vyrastá list zo stonky.

Vajíčko: Okrúhle, biele z tmavšími priehlbinkami. Liahne sa zhruba za 12 dní.

Húsenica: Húsenica spočiatku skeletuje list. Sedí zvyčajne zospodu listu, kde je veľmi dobre maskovaná.

Živné rastliny: Rumex spp.

Kukla: Žltohnedá, strakatá kukla je uložená na zemi medzi rastlinstvom.

Prezimovanie: Väčšinou v štádiu húsenice po druhom zvliekaní. Niekedy tiež ako úplne vyvinutá húsenica vo vaječnom obale.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až po Mongolsko).

v palearktickom regióne

imago - samec

© Martin Jagelka
2004, Radejov, Česká Republika

imago - samica

© Martin Jagelka
8.7.2020, Pribylina, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2019, Pribylina, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2019, Tatranská Štrba, Slovensko

Scroll to top