Lycaena tityrus (Poda 1761)

samec
samica

Ohniváčik čiernoškvrnný

Biotop: Vlhké a podmáčané lúky, močariská a okolia vodných tokov. Tiež suché lesné čistiny, okraje lesov, stepi a vyprahnuté stráne.

Čas výskytu imága: Od polovice apríla do polovice júna a potom ešte od augusta do konca septembra, v dvoch pokoleniach v roku.

Status / Početnosť: Hojný druh.

Biológia motýľa: Je to plachý a rýchly letec. Motýle lietajú po lokalite a usadajú na kvety a listy rastlín kde sa slnia alebo sajú nektár. Samičky kladú vajíčka jednotlivo na listy živných rastlín.

Vajíčko: Okrúhle, biele vajíčko sa liahne zhruba za 12 dní.

Húsenica: Húsenica spočiatku skeletuje list. Sedí zvyčajne zospodu listu, kde je veľmi dobre maskovaná. Žerie väčšinou len v noci.

Živné rastliny: Rumex spp.

Kukla: Kukla je uložená voľne na zemi.

Prezimovanie: V štádiu húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až po Altaj).

v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
13.5.2005, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Peter Kurina
21.5.2007, Gajary, Slovensko

imago - samec

© Peter Kurina
4.5.2009, Gajary, Slovensko

imago - samec

© Peter Kurina
13.5.2009, Gajary, Slovensko

imago - samec

© Peter Kurina
20.5.2006, Gajary, Slovensko

imago - samec

© Peter Kurina
20.5.2006, Gajary, Slovensko

imago - samica

© Peter Kurina
20.5.2006, Gajary, Slovensko

imago - samica

© Peter Kurina
13.5.2009, Gajary, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
25.5.2023, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
25.5.2023, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
25.5.2023, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2019, Moravský Svätý Ján, Slovensko

Scroll to top