Lycaena thersamon (Esper 1784)

samec
samec zospodu
samica

Ohniváčik prútnatcový

Biotop: Suché a kamenisté stepi, skalnaté stráne, vyprahnuté úbočia a na juh obrátené vinice, ich okraje a cesty.

Čas výskytu imága: Od konca apríla do júna a potom ešte v auguste a septembri, v dvoch generáciách v roku.

Status / Početnosť: Vzácny druh.

Biológia motýľa: Je to plachý motýľ, ktorého možno vidieť ako krikľavo oranžový záblesk, ktorý preletuje ponad lúkami. Motýle sa radi slnia s rozprestretými krídlami sediac na listoch tráv a bylín. Tiež sajú na najrôznejších lúčnych kvetoch. Samčeky patrolujú na svojom malom území, ktoré si strážia a prudkým letom z neho vyháňajú všetkých rivalov. Samičky po spárení kladú vajíčka na živné rastliny menšieho vzrastu a najmä na tie ktoré rastú na cestách, medzi kameňmi a podobne. Kladú ich jednotlivo na listy.

Vajíčko: Okrúhle, bielomodré s tmavšími priehlbinkami. Liahne sa zhruba za 12 dní.

Húsenica: Húsenica žerie hlavne v noci a cez deň sedí na liste, kde je veľmi dobre maskovaná. Húsenice druhej generácie prezimujú.

Živné rastliny: Polygonum aviculare.

Kukla: Kukla je uložená na zemi medzi kameňmi.

Prezimovanie: V štádiu húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (zo strednej a juhovýchodnej Európy až po Altaj).

v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
2004, Modra, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
2004, Modra, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
9.9.2022, Pezinok, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
9.9.2022, Pezinok, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Pezinok, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Pezinok, Slovensko

Scroll to top