Lycaena phlaeas (Linnaeus 1761)

samica
samica zospodu

Ohniváčik čiernokrídly

Biotop: Lúky, stepi, okraje lesov a čistiny, okraje vodných tokov, krovinaté stráne, tiež pasienky a záhrady.

Čas výskytu imága: Od apríla do novembra, troch pokoleniach v roku.

Status / Početnosť: Veľmi hojný druh.

Biológia motýľa: Je naším najhojnejším ohniváčikom. Stretneme sa s ním takmer všade na lúkach aj stepiach, kde svojim rýchlim letom preletuje ponad lúkami. Motýle často sajú na kvetoch alebo sa slnia na listoch rastlín. Samičky po spárení kladú vajíčka jednotlivo na vrchnú stranu listu, väčšinou do miesta kde sa list spája so stonkou. Vyberajú si rastliny s najmladšími listami a často malé rastlinky s troma či piatimi lístkami.

Vajíčko: Biele okrúhle vajíčko pripomína svojim tvarom miniatúrnu golfovú loptičku. Liahne sa zhruba za 7 dní.

Húsenica: Húsenica sedí cely čas zospodu listu, kde spočiatku skeletuje list a neskôr ho už požiera celý. Vyskytujú sa v dvoch farebných formách. Jedna je celá zelená len s jemnými ružovými chĺpkami. Druhá forma je sfarbená zeleno, so širokými ružovými pruhmi po stranách a škvrnami na chrbte. Húsenice poslednej generácie prezimujú na poduške z vlákna, ktorú si upradú na spodnej strane listu. Prebudia sa na jar kedy dokončia svoj vývoj a zakuklia sa.

Živné rastliny: Rumex spp., Polygonum spp.

Kukla: Strakatá, hnedožltá kukla s množstvom čiernych škvŕn a bodiek je umiestnená na rastline. Je upevnená za kremaster a opásaná opaskom okolo tela.

Prezimovanie: V štádiu malej húseničky.

Rozšírenie: Holarkt (palearkt + nearkt).

v holarktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
2001, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Peter Kurina
14.5.2006, Gajary, Slovensko

imago - samica

© Peter Kurina
3.8.2008, Gajary, Slovensko

imago - samica

© Peter Kurina
9.5.2009, Gajary, Slovensko

imago - samica

© Peter Kurina
9.5.2009, Gajary, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
2001, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Mikulášov, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Mikulášov, Slovensko

Scroll to top