Lycaena hippothoe (Linnaeus 1761)

samec
samec zospodu
samica

Ohniváčik štiavový

Biotop: Vlhké a podmáčané lúky, močariská a okolia vodných tokov a jazier.

Čas výskytu imága: Jún až august, obvykle len v jednom pokolení v roku.

Status / Početnosť: Pomerne hojný druh.

Biológia motýľa: Je to plachý motýľ, ktorého možno vidieť ako krikľavo oranžový záblesk, ktorý preletuje ponad lúkami. Motýle sa radi slnia s rozprestretými krídlami sediac na listoch tráv a bylín. Tiež sajú na najrôznejších lúčnych kvetoch. Samička kladie vajíčka len za plného slnečného svitu. Vajíčka umiestňuje jednotlivo na hlavnú stonku do miesta kde vyrastá list zo stonky.

Vajíčko: Okrúhle, biele z tmavšími priehlbinkami. Liahne sa zhruba za 12 dní.

Húsenica: Húsenica spočiatku skeletuje list. Sedí zvyčajne zospodu listu, kde je veľmi dobre maskovaná.

Živné rastliny: Rumex spp., Bistorta major.

Kukla: Žltohnedá kukla je v prírode pravdepodobne umiestnená voľne na zemi alebo na liste.

Prezimovanie: V štádiu húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až po Altaj a Sibír).

v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
2002, Studienka, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
2002, Studienka, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
8.7.2023, Kráľova skala, Dolný Harmanec, Slovensko

párik

© Martin Jagelka
7.7.2022, Zadné Meďodoly, Belianske Tatry, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
7.7.2022, Zadné Meďodoly, Belianske Tatry, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
7.7.2022, Zadné Meďodoly, Belianske Tatry, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
7.7.2022, Zadné Meďodoly, Belianske Tatry, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
7.7.2022, Zadné Meďodoly, Belianske Tatry, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Kráľova skala, Dolný Harmanec, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Zadné Meďodoly, Belianske Tatry, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2016, Czarny Dunajec, Poľsko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Terchová, Slovensko

Scroll to top