Lycaena dispar (Haworth 1802)

samec
samec zospodu
samica
samica zospodu

Ohniváčik veľký

Biotop: Okraje lesov a vodných tokov, presvetlené lesné cesty ale hlavne vlhké lúky a močaristé okraje rybníkov. Tiež vodné hrádze, predmestia a okraje záhrad.

Čas výskytu imága: Máj - jún, potom ešte júl - august, v dvoch pokoleniach v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Je to plachý motýľ, ktorého možno vidieť ako krikľavo oranžový záblesk, ktorý preletuje ponad lúkami. Motýle sa radi slnia s rozprestretými krídlami sediac na listoch tráv a bylín. Tiež sajú na najrôznejších lúčnych kvetoch. Samička kladie vajíčka len za plného slnečného svitu. Umiestňuje ich na list, zvyčajne pozdĺž stredovej žilky.

Vajíčko: Okrúhle, biele z tmavšími priehlbinkami. Vajíčka sú kladené jednotlivo, alebo 3 až 4 v rade za sebou. Liahnu sa zhruba za 10 dní.

Húsenica: Húsenica spočiatku skeletuje list, pričom zanecháva priesvitné kľukaté čiary na liste. Celý život sedí zospodu listu, najmä pri stredovej žilke alebo priamo na nej. Na jeseň húsenica zhnedne a zlezie na zem, kde v suchých, stočených listoch upradie z vlákna podušku na ktorej prezimuje. Na jar vylezie znovu na mladý list a postupne zmení farbu na zelenú.

Živné rastliny: Rumex crispus, Rumex hydrolapathum.

Kukla: Žltohnedá kukla je posiata tmavšími a svetlejšími škvrnami. Je opásaná opaskom okolo tela na stonke alebo liste pri zemi. Liahne sa zhruba za 2 týždne.

Prezimovanie: V štádiu mladej húseničky.

Rozšírenie: Palearkt.

v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
24.6.2017, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
1999, Lábske jazero, Slovensko

imago - samec

© Peter Kurina
31.7.2009, Gajary, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
2.7.2017, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
30.5.2020, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
30.5.2020, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Peter Kurina
31.7.2009, Gajary, Slovensko

imago - samica

© Peter Kurina
6.6.2007, Gajary, Slovensko

imago - samica

© Peter Kurina
6.6.2007, Gajary, Slovensko

imago - samica

© Peter Kurina
24.5.2007, Gajary, Slovensko

imago - samica

© Peter Kurina
24.5.2007, Gajary, Slovensko

imago - samica

© Peter Kurina
24.5.2007, Gajary, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Abrod - Závod, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Abrod - Závod, Slovensko

Scroll to top