Lonomia electra (Druce 1886)

Okáň

Biotop: .

Čas výskytu imága: .

Status / Početnosť: .

Biológia motýľa: Motýle sú vo sfarbení veľmi premenlivé. Lietajú v noci.

Vajíčko: .

Húsenica: .

Živné rastliny: Carpinus, Ligustrum, Rhus...

Kukla: .

Prezimovanie: .

Rozšírenie: Neotropický.

v neotropickom regióne

imago - samec

© Leroy Simon
10.5.2008, Kiri Lodge, Orosi, Cartago, Kostarika

imago - samec

© Leroy Simon
10.5.2008, Kiri Lodge, Orosi, Cartago, Kostarika

Scroll to top