Leucoma salicis (Linnaeus 1758)

samec
samica

Mníška vŕbová

Biotop: Lužné lesy a okraje vôd.

Čas výskytu imága: Jún, júl, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Pomerne hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci kedy samce  prilietajú na svetlo.

Vajíčko: Zelené, okrúhle vajíčka sú kladené v malých znáškach do bielej penovej hmoty, ktorú samička vylučuje zo zadočku. Táto pena na vzduchu stvrdne a tvorí ochranu pre vajíčka. Liahnu sa zhruba za 15 dní.

Húsenica: Húsenice sedia väčšinou na vrchnej strane listu a miesta kde sedia a kade lozia si neustále opriadajú vláknom. Prezimujú po druhom zvliekaní v jemnom bledo šedom zámotku medzi listami. Zo zámotku vyliezajú až na jar a potom pokračujú vo vývoji.

Živné rastliny: Populus tremula, Salix spp., Populus spp.

Kukla: Kukla je umiestnená v mäkkom, bielom zámotku medzi listami na strome.

Prezimovanie: V štádiu mladej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až do Japonska).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
19.6.2005, Talkačovšina, Bielorusko

húsenica

© Martin Jagelka
19.6.2005, Talkačovšina, Bielorusko

imago - samec

© Martin Jagelka
2002, Lábske jazero, Láb, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
27.6.2005, Talkačovšina, Bielorusko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2019, Trebostovo, Slovensko

Scroll to top