Leucodonta bicoloria (Denis & Schiffermüller 1775)

samec - forma
samica

Chochlatka dvojfarebná

Biotop: Brezové lesy a lesy s hojným porastom briez.

Čas výskytu imága: Od mája do polovice júna, v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež samce prilietajú na svetlo.

Vajíčko: Bledozelené, ploské vajíčko je kladené jednotlivo na listy živnej rastliny. Liahne sa zhruba za 10 dní.

Húsenica: Húsenica žije spočiatku na spodku listu, kde si spriada malý vankúšik z vlákna. Najprv len skeletuje list až neskorej žerie kraje listov. Je veľmi dobre maskovaná.

Živné rastliny: Betula, Alnus.

Kukla: Zimujúca kukla je umiestnená v zámotku medzi listami na zemi alebo plytko v zemi.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (zo strednej a severnej Európy až do Japonska).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
14.8.2010, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
14.8.2010, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
14.8.2010, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
30.4.2017, Slatiňany, Česká Republika

imago - samica

© Martin Jagelka
30.4.2017, Slatiňany, Česká Republika

párik

© Martin Jagelka
30.4.2017, Slatiňany, Česká Republika

biotop

© Martin Jagelka
2014, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2014, Rohožník, Slovensko

Scroll to top