Laelia coenosa (Hübner 1808)

samec
samica

Mníška (Štetinavec) rákosová

Biotop: Vlhké a podmáčané lúky v blízkosti vôd, močariská a okraje vôd.

Čas výskytu imága: Od polovice júna do polovice augusta, v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Veľmi vzácny druh. Vyhynul v mnohých krajinách Európy v dôsledku ničenia jeho lokalít.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci kedy obe pohlavia prilietajú na svetlo.

Vajíčko: Šedo hnedé vajíčka sú kladené v malých znáškach.

Húsenica: Húsenice sa liahnu ráno a hneď hľadajú kvapky vody na listoch, ktorú pijú. Žijú od začiatku samostatne a pri vyrušení padajú do podrastu. Sú značne vlhkomilné. Na jeseň zaliezajú hlboko do vegetácie, kde začínajú zimnú diapauzu. Prezimujú voľne v rastlinstve. Na jar sa prebúdzajú a pokračujú vo vývoji.

Živné rastliny: Cladium mariscus, Phragmites spp.

Kukla: Kukla je umiestnená v mäkkom, žltom, chlpmi premiešanom podlhovastom zámotku medzi listami a na steblách tráv.

Prezimovanie: V štádiu mladej húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až do Japonska).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
23.6.2005, Gajary, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
23.6.2005, Gajary, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
20.6.2011, Gajary, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
17.7.2017, Gajary, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
21.7.2010, Gajary, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
21.7.2010, Gajary, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2007, Gajary, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Abrod, Závod, Slovensko

Scroll to top