Iphiclides podalirius (Linnaeus 1758)

samec
samec zospodu
samica
samica zospodu

Vidlochvost ovocný

Biotop: Krovinaté stepi, vápencové kopce, opustené sady a záhrady.

Čas výskytu imága: Apríl, máj a potom ešte v júli až v auguste, v dvoch generáciách v roku.

Status / Početnosť: Pomerne hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle sa zlietavajú na kopcoch z dôvodu párenia a preto sú omnoho častejšie v kopcovitej krajine. Lietajú pomerne vysoko a z kvetov sajú za neustáleho mávania krídiel. Samičky po sparení kladú vajíčka jednotlivo najmä na menšie kríčky rastúce na slnečnom stanovisku.

Vajíčko: Bledo-zelené alebo krémovo žlté vajíčko je okrúhle a je nakladené na vrchnú stranu listu. Húsenica sa z neho liahne zhruba za dva týždne. Vajíčka sú častokrát parazitované a namiesto húsenice sa z nich vyliahnu malé mušky.

Húsenica: Húsenica sedí väčšinu času na vrchnej strane listu, kde je výborne maskovaná. Žerie len v noci a cez deň sedí bez pohybu. Pohybuje sa veľmi pomaly a miesta kde odpočíva a kade lozí si neustále opriada vláknom. Pri podráždení môže tiež vystrčiť citrónovo páchnuce osmaterium.

Živné rastliny: Prunus spp., Crataegus spp., Cerasus, Pirus...

Kukla: Hnedo- žltá kukla je opásaná okolo tela a pripevnená za kremaster hlavou hore. Väčšinou je umiestnená na stonke pri zemi.

Prezimovanie: V štádiu kukly poslednej generácie.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až po západnú Čínu).

v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
20.7.2008, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
20.7.2008, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
20.7.2008, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
23.6.2021, Ladmovce, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
10.7.2021, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
10.5.2021, Ladmovce, Slovensko

imago - samica

© Peter Kurina
22.4.2007, Gajary, Slovensko

imago - samica

© Peter Kurina
22.4.2007, Gajary, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2021, Ladmovce, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Plavecký Mikuláš, Slovensko

Scroll to top