Hyphantria cunea (Drury 1773)

Spriadač americký

Biotop: Listnaté lesy, aleje s orechovými stromoradiami, záhrady a okraje lesov.

Čas výskytu imága: Od apríla do septembra, v dvoch generáciách v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci. V minulosti bol častým škodcom listnatých drevín. V súčasnosti sa nevyskytuje masovo ale skôr sporadicky a len v niektorých rokoch sa môže premnožiť.

Vajíčko: Samičky kladú svoje vajíčka v jednej veľkej znáške najmä na listy hostiteľských drevín.

Húsenica: Húsenice žijú spočiatku spoločne v hniezde, ktoré si spriadajú na koncových haluziach stromu. Neskôr žijú voľne mimo hniezda a po poslednom zvliekaní sa úplne osamostatňujú.

Živné rastliny: Juglans, Morus, Cerasus, Prunus,...

Kukla: Kukla je uložená v mäkkom, chlpmi premiešanom zámotku najčastejšie v škárach kôry alebo medzi listami.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Palearkt (Európa - zavlečený do Európy v čase druhej svetovej vojny) a Nearkt (Kanada, USA).

v holarktickom regióne

mladé húsenice

© Martin Jagelka
1998, Lábske jazero, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
1998, Lábske jazero, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
1998, Lábske jazero, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2020, Dolné Zelenice, Slovensko

Scroll to top