Hyalophora euryalus (Boisduval 1855)

Okáň

Biotop: Lesy, parky, záhrady a tiež predmestia.

Čas výskytu imága: Od januára do júla (podľa polohy lokality), len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: .

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy nastáva aj párenie. Samička začne klásť vajíčka až nasledujúcu noc.

Vajíčko: Hnedasté vajíčka sú kladené jednotlivo alebo v malých skupinkách na listy a halúzky živných drevín.

Húsenica: Húsenice žijú jednotlivo. Majú pomerne dlhý vývoj.

Živné rastliny: Cerasus, Prunus, Malus, Ceanothus, Rhamnus, Quercus, Salix, Rhus, Ribes, Larix...

Kukla: Kukla je umiestnená v pevnom, dvojitom, hnedočervenom zámotku medzi listami alebo halúzkami na strome.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Nearktický.

v nearktickom a neotropickom regióne

húsenica - 1 instar

© Leroy Simon
16.4.2005, California, USA

húsenica - 2 instar

© Leroy Simon
22.4.2005, California, USA

húsenica - 3 instar

© Leroy Simon
1.5.2005, California, USA

húsenica - 4 instar

© Leroy Simon
7.5.2005, California, USA

húsenica

© Leroy Simon
17.6.2006, California, USA

zámotok

© Leroy Simon
6.7.2006, California, USA

imago - samec

© Leroy Simon
22.4.2007, California, USA

imago - samica

© Martin Jagelka
12.5.2008, Baja California, California, USA

Scroll to top