Hyalophora columbia (Smith 1865)

Okáň

Biotop: Lesy, parky, záhrady a tiež predmestia.

Čas výskytu imága: Máj a jún, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: .

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy nastáva aj párenie. Samička začne klásť vajíčka až nasledujúcu noc.

Vajíčko: Hnedasté vajíčka sú kladené jednotlivo alebo v malých skupinkách na listy a halúzky živných drevín.

Húsenica: Húsenice žijú jednotlivo. Majú pomerne dlhý vývoj.

Živné rastliny: Larix, Abies, Picea, Cerasus, Prunus, Salix...

Kukla: Kukla je umiestnená v pevnom, dvojitom, hnedom zámotku medzi listami alebo halúzkami na strome.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Nearktický.

v nearktickom regióne

malá húsenica - spp. gloveri

© Leroy Simon
23.8.2008, Arizona, USA

mladá húsenica - spp. gloveri

© Leroy Simon
29.8.2008, Arizona, USA

húsenica - spp. gloveri

© Leroy Simon
18.7.2006, Colorado, USA

húsenica

© Jozef Adamek
27.6.2023, Kanada

imago - samec

© Martin Jagelka
10.6.2020, Quebec prov., Kanada

imago - samec forma

© Martin Jagelka
26.5.2005, Kanada

imago - samec spp. gloveri

© Leroy Simon
27.4.2007, Colorado, USA

imago - samec spp. gloveri

© Martin Jagelka
18.5.2014, City of Medicine Hut, Alberta, Kanada

imago - samica

© Martin Jagelka
10.6.2020, Quebec prov., Kanada

imago - samica spp. gloveri

© Leroy Simon
18.6.2006, Colorado, USA

imago - samica spp. gloveri

© Martin Jagelka
18.5.2014, City of Medicine Hut, Alberta, Kanada

imago - samica spp. gloveri

© Martin Jagelka
21.5.2013, City of Medicine Hut, Alberta, Kanada

imago - samica spp. gloveri

© Martin Jagelka
21.5.2013, City of Medicine Hut, Alberta, Kanada

imago - samica spp. gloveri

© Martin Jagelka
21.5.2013, City of Medicine Hut, Alberta, Kanada

imago - samica spp. gloveri

© Martin Jagelka
21.5.2013, City of Medicine Hut, Alberta, Kanada

imago - samica spp. gloveri

© Martin Jagelka
18.5.2014, City of Medicine Hut, Alberta, Kanada

Scroll to top