Hyalophora cecropia (Linnaeus 1758)

Okáň

Biotop: Lesy, parky, záhrady a tiež predmestia.

Čas výskytu imága: Máj a jún, len v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: .

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy nastáva aj párenie. Samička začne klásť vajíčka až nasledujúcu noc.

Vajíčko: Hnedasté vajíčka sú kladené jednotlivo alebo v malých skupinkách na listy a halúzky živných drevín.

Húsenica: Húsenice žijú jednotlivo. Majú pomerne dlhý vývoj.

Živné rastliny: Cerasus, Prunus, Malus, Acer, Betula, Quercus, Salix, Juglans, Hickoria...

Kukla: Kukla je umiestnená v pevnom, dvojitom, hnedočervenom zámotku medzi listami alebo halúzkami na strome.

Prezimovanie: V štádiu kukly.

Rozšírenie: Nearktický.

v nearktickom regióne

malá húsenica

© Leroy Simon
17.7.2007, Pennsylvánia, USA

mladá húsenica

© Leroy Simon
5.8.2007, Pennsylvánia, USA

húsenica

© Leroy Simon
6.8.2007, Pennsylvánia, USA

húsenica

© Leroy Simon
14.8.2007, Pennsylvánia, USA

imago - samec

© Leroy Simon
28.4.2005, Pennsylvánia, USA

imago - samica

© Martin Jagelka
13.6.2003, Ellijay, Georgia, USA

Scroll to top