Heteropterus morpheus (Pallas 1771)

samica

Súmračník čiernohnedý

Biotop: Podmáčané lúky, rašeliniská, vlhké lesné cesty a čistiny a okolia vodných tokov.

Čas výskytu imága: Jún, júl, iba v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Nehojný až vzácny druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú typickým skackavým letom nízko nad zemou a vegetáciou, pričom si často sadajú na trávy, kde sa slnia z roztvorenými krídlami. Sajú z rôznych prevažne modrých a fialových kvetov. Samce sa liahnu zhruba o 10 dní skorej než samice.

Vajíčko: Belavé, rebrované vajíčko je kladené jednotlivo na vrchnú stranu listu trávy.

Húsenica: Húsenica žije medzi spradenými listami tráv, kde sa ukrýva a žerie len v noci.

Živné rastliny: Calamagrostis, Eriophorum.

Kukla: Kukla je umiestnená v riedkom zámotku medzi listami.

Prezimovanie: V štádiu húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (zo západného Francúzka cez celú Európu, okrem Škandinávie až po strednú Áziu, Amur a Kóreu).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

imago - samec

© Martin Jagelka
26.6.2005, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
5.7.2016, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
5.7.2016, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
5.7.2016, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
26.6.2005, Rohožník, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
5.7.2016, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Rohožník, Slovensko

Scroll to top