Hesperia comma (Linnaeus 1758)

samec
samec zospodu
samica
samica zospodu

Súmračník bieloškvrnný

Biotop: Stepné lokality, suché a vyprahnuté lúky, pasienky, suché borovicové lesy a kamenisté stráne.

Čas výskytu imága: V auguste, iba v jednej generácii do roka.

Status / Početnosť: Pomerne hojný druh.

Biológia motýľa: Motýľ je rýchly a plachý letec. Lieta rýchlo a nízko v podraste a medzi trávami. Rád saje z chrastavcov a vyhrieva sa na zemi, na kameňoch a piesku. Samičky pri kladení vajíčok dávajú prednosť mladým, malým trsom tráv.

Vajíčko: Žltobiele okrúhle vajíčko je kladené na listy tráv jednotlivo.

Húsenica: Húsenica sa vyliahne z vajíčka na jar. Žije v riedkom zámotku zo spradených listov tráv pri zemi, v strede trsu. Pred kuklením vylieza zo svojej skrýše a hľadá hustejší trs v ktorom sa kuklí.

Živné rastliny: Festuca ovina.

Kukla: Tmavá, čiernohnedá kukla je umiestnená v riedkom zámotku v trse trávy pri zemi. Štádium kukly je zhruba 2 týždne.

Prezimovanie: V štádiu vajíčka.

Rozšírenie: Palearkt, nearkt.

v holarktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
23.6.2005, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
14.7.2005, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
4.8.2017, Štúrovo, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
8.1997, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2009, Hradište pod Vrátnom, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Mikulášov, Slovensko

Scroll to top