Hepialus sylvina (Linnaeus 1761)

samec
samica

Hrotokrídlovec šalátový

Biotop: Lesné okraje a čistiny, okraje vodných tokov, lúky a záhrady.

Čas výskytu imága: Od augusta do konca septembra, iba v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Veľmi hojný druh.

Biológia motýľa: Motýle začínajú aktivitu za súmraku a lietajú aj v noci. Samce aj samice prilietajú tiež na svetlo.

Vajíčko: Samica vypúšťa vajíčka voľne do podrastu. Spočiatku bledé, guľaté vajíčko zakrátko stmavne, aby splynulo so zemou na ktorej leží.

Húsenica: Húsenica žerie pod zemou v koreni svojej živnej rastliny. Zimuje pod zemou len jeden raz.

Živné rastliny: Plantago, Malva, Rumex, Taraxacum,...

Kukla: Hnedočervená, dlhá, tenká kukla je uložená v zemi. Kukla sa pred liahnutím motýľa vysúva zo zeme pomocou ostrých háčikov na zadočku.

Prezimovanie: V štádiu húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy do strednej Ázie).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
1.6.2017, Rohožník, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
1.6.2017, Rohožník, Slovensko

húsenica v koreni

© Martin Jagelka
1.6.2017, Rohožník, Slovensko

húsenica v koreni

© Martin Jagelka
1.6.2017, Rohožník, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
1997, Lábske jazero, Láb, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
1997, Lábske jazero, Láb, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
7.9.2023, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2023, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2016, Rohožník, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2016, Rohožník, Slovensko

Scroll to top