Hepialus humuli (Linnaeus 1758)

samec
samica

Hrotokrídlovec chmeľový

Biotop: Horské a podhorské doliny, rúbaniská, vlhké lúky a stráne s bujnou vegetáciou.

Čas výskytu imága: Jún, júl, iba v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle sú aktívne hneď za súmraku. Najprv lietajú samce, ktoré poletujú okolo papradí a čakajú na samice. Tie vylietajú z podrastu, kde sa vyliahli a smerujú za bielymi samcami. Nájdu sa zrejme vizuálne, lebo samice vždy prilietajú za bielymi samcami. Keď samec zbadá letiacu samicu, nasleduje ju a hneď si spolu sadnú na halúzku, kde sa spária. Na svetlo prilietajú iba samice.

Vajíčko: Samica vypúšťa vajíčka voľne do podrastu. Spočiatku bledé, guľaté vajíčko zakrátko stmavne, aby splynulo so zemou na ktorej leží.

Húsenica: Húsenica žerie pod zemou v koreni svojej živnej rastliny.

Živné rastliny: Pteridium aquelinum, Rumex, Vaccinium,...

Kukla: Kukla sa pred liahnutím motýľa vysúva zo zeme pomocou ostrých háčikov na zadočku.

Prezimovanie: V štádiu húsenice – 2 zimy.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až po Sibír).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

húsenica

© Martin Jagelka
21.4.2021, Pribylina, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
21.4.2021, Pribylina, Slovensko

húsenica

© Martin Jagelka
21.4.2021, Pribylina, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
9.7.2022, Belianske Tatry, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
9.7.2022, Belianske Tatry, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
15.6.2019, Tatranská Štrba, Slovensko

párik pri kopulácii

© Martin Jagelka
9.7.2022, Belianske Tatry, Slovensko

párik pri kopulácii

© Martin Jagelka
9.7.2022, Belianske Tatry, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2019, Tatranská Štrba, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2019, Tatranská Štrba, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2019, Tatranská Štrba, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2022, Belianske Tatry, Slovensko

Scroll to top