Hepialus hecta (Linnaeus 1758)

samec
samica

Hrotokrídlovec prvosienkový

Biotop: Lesné okraje a čistiny, suché svetlé lesy, lesné lúky a tiež rašeliniská.

Čas výskytu imága: Jún, júl, iba v jednej generácii v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle začínajú aktivitu za súmraku, kedy lietajú  najprv samce. Zakrátko začínajú aktivitu aj samice. Spoločne potom predvádzajú ,,hopkavý,, let nad papradiami.

Vajíčko: Samička vypúšťa vajíčka voľne do podrastu.

Húsenica: Húsenica žerie pod zemou v koreni svojej živnej rastliny. Zimuje pod zemou len jeden raz.

Živné rastliny: Pteridium aquelinum, Rumex spp., Calluna spp., Primula spp., Vaccinium spp.,...

Kukla: Dlhá, tenká kukla je uložená v zemi.

Prezimovanie: V štádiu húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (z Európy až do Japonska).

mapa-regiony-palearkt
v palearktickom regióne

imago - samec

© Martin Jagelka
15.6.2003, Tomky, Slovensko

imago - samec

© Martin Jagelka
14.6.2005, Tomky, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
15.6.2003, Tomky, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
14.6.2005, Tomky, Slovensko

Scroll to top