Hepialus carna (Denis & Schiffermüller 1775)

Hrotokrídlovec horský

Biotop: Horské vlhké lúky, alpínske lúky, doliny a okraje vodných tokov vo vyšších nadmorských výškach.

Čas výskytu imága: Júl, iba v jednom pokolení v roku.

Status / Početnosť: Nehojný druh.

Biológia motýľa: Motýle lietajú v noci, kedy tiež prilietajú na svetlo. Samičky sú aktívne v noci a za svitania.

Vajíčko: Samička vypúšťa vajíčka voľne do podrastu.

Húsenica: Húsenica žerie pod zemou v koreni svojej živnej rastliny.

Živné rastliny: Pteridium aquelinum, Taraxacum...

Kukla: Kukla sa pred liahnutím motýľa vysúva zo zeme pomocou ostrých háčikov na zadočku.

Prezimovanie: V štádiu húsenice.

Rozšírenie: Palearkt (stredná Európa až po Sibír).

v palearktickom regióne

imago - samica

© Martin Jagelka
19.7.2017, Babky, Západné Tatry, Slovensko

imago - samica

© Martin Jagelka
19.7.2017, Babky, Západné Tatry, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Babky, Západné Tatry, Slovensko

biotop

© Martin Jagelka
2017, Babky, Západné Tatry, Slovensko

Scroll to top